Pardes Festival w Kazimierzu Dolnym
2018-08-01

Pardes Festival w Kazimierzu Dolnym
 

Fundacja Spichlerz Kultury zaprasza od 22 do 26 sierpnia 2018 na szóstą edycję Pardes Festival – Spotkań z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym.

Potencjał, jaki niesie ze sobą bogactwo kulturowe Kazimierza Dolnego, uroda tego miejsca i jego genius loci, czynią je lokalizacją wprost idealną na spotkania z kulturą żydowską.

W programie festiwalu m.in. prezentacje multimedialne, koncerty, filmy, spacer tematyczny po kolekcji judaików Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, spacer śladami cmentarzy żydowskich, warsztat wycinanki żydowskiej i Popołudnie ze Śliwką. Fundacja Spichlerz Kultury chciałaby uczynić śliwkę spoiwem dawnych i dzisiejszych czasów. Śliwka w przedwojennym Kazimierzu nad Wisłą łączyła społeczność polską i żydowską. W programie Popołudnia ze Śliwką, m.in. degustacja owocowych smakołyków i produktów lokalnych i nie zabraknie dobrych trunków. 
Ważnym wątkiem programu festiwalowego jest od pierwszej edycji historia polsko-żydowskiej kolonii artystycznej w Kazimierzu Dolnym i szeroko rozumiana sztuka żydowska.

Magazyn WINO jest patronem medialnym Pardes Festival. 

Więcej informacji o wydarzeniu na facebooku.